Talleres / Monográficos


CLASES MENSUALES 2013 - 2014TRAPO Y TELA

C/ Ferraz 94, teléfono: 915.493.432
Metro: Arguelles/Moncloa - MADRID


LA MANUAL

C/ Escorial 11, teléfono: 915.315.120
Metro: Tribunal - MADRID